• 31Aug

  Det er liten tvil om at det er krevende å være ung i Norge i dag, og det å velge utdanningsvei synes som en vanskelig oppgave. Hva skal man egentlig gjøre?

  Det er umulig å svare noe helt konkret på akkurat dét, men vi her på siden har imidlertid noen tanker om hva som kan være lurt for fremtiden. Vi er naturligvis veldig opptatt av utvikling av kraft, og dette er noe vi på landet har spisskompetanse i. Og når det er sagt: vi utvikler neste utelukkende grønn kraft, og akkurat det er noe av det aller viktigste.

  Hele verden vil over tid måtte bevege seg mot et grønnere miljø, og dette er vi helt nødt til. Verden må bli grønnere eller så vil planeten synge på siste vers – slik er det og dette er en utvikling som må snus.

  På nettsidene til Energicampus får du flott informasjon om hvilke kurs som tilbys og deriblant også at man kan få støtte til forbrukslån via programmet.

  Å utdanne seg denne veien mener vi vil være en gylden mulighet og å spesialisere seg innenfor det grønne området av energisektoren vil kunne være veien å gå. Verden har behov for en mye grønnere tankegang og i Norge har vi både utgangspunktet, midlene og forpliktelsen til å gjøre nettopp dette. Vi må vise vei ettersom vi er i en særstilling rent økonomisk i verden i dag, og det må tenkes grønt over hele linja. Denne tankegangen er på tur til å arbeide seg inn i bevisstheten til folk flest og det er naturligvis derfor at politiske partier som Miljøpartiet de Grønne opplever en såpass stor vekst i oppslutning.

  Se deg ut en grønn retning og jobb med grønn kraft – dette er noe som verden vil etterspørre etter hvert. Husk også på at det er spennende å jobbe med kraftproduksjon, og det er behov for masse kloke hoder i bransjen.

  Permalink

  Posted by admin @ 8:46 am