• Prosjektet “Kompetansesenter for småkraft” er eit treårig prosjekt initiert av Samnanger Kommune og støtta av Hordaland Fylkeskommune, Sparebanken Vest samt kommunar og kraftlag i regionen.

    Kompetansesenteret er lokalisert på Frøland kraftstasjon i Samnanger, tett på den viktige samarbeidspartnaren BKK.