• 30Oct

  IT-systemer kan være en kilde til stor frustrasjon i enhver bedrift og spesielt innenfor kraftbransjen er det særdeles viktig at slike ting fungerer optimalt – så spørsmålet er egentlig: skal man ha sin egen IT-avdeling eller er det aller beste å outsource denne delen av bedriften.

  Å drifte en IT-avdeling kan naturligvis være kostbart, og det kommer selvsagt an på hvor mye som må gjøres og hvor stor kompetanse it-avdelingen faktisk har. Her er det egentlig snakk om kroner og øre samt hvor kompliserte og omfattende systemene er.

  Nettstedet Net-opp.no har følgende utsagn å komme med i forbindelse med IT-systemer:

  Priser på PC og utstyr er viktig, men det utgjør bare omtrent 30% av de totale IT-kostnadene. Derfor bør du velge en leverandør som vet hva du trenger og hvor viktig oppetid er for ditt selskap.

  Billige datamaskiner blir fort dyre dersom de krasjer i arbeidstiden, og leverandøren ikke har noe support-apparat klart til å ta hånd om dette. Velg derfor en IT-leverandør med erfaring og kunnskap om din bransje. Hvis ditt firma skal oppgradere IT-parken kan vi anbefale at en eventuell lånefinansiering gjøres her.

  Det er ikke alle virksomheter ser seg tjent med å holde seg med egen IT-avdeling. Men økt avhengighet til IT-systemene gjør at selv mindre virksomheter kan trenge et fullverdig datasenter og tilgang til en IT-avdeling med spisskompetanse på alle mulige områder, dette er kunnskap og løsninger som Net-Opp AS besitter.

  Som ekstern driftslevrandør er det svært viktig at kunden har en person å forholde seg til, og som oppsøker kunden regelmessig. Driftsdelen krever en kontinuerlig kontakt, og disse forholdene bør være regulert i avtaler.

  Permalink

  Posted by admin @ 7:38 am